Bột nhẹ HDK N20

HDK N20 là bột trắng có độ tinh khiết cao, được sản xuất qua sự thủy phân ngọn lửa.

HDK N20 được ứng dụng như tác nhân làm đặc và xúc biến trong nhiều hệ thống hữu cơ, VD: trong polyester không no, chất phủ, mực in,  chất kết dính, mỹ phẩm… Nó được sử dụng như là chất độn tăng cường trong chất đàn hồi, chủ yếu là chất đàn hồi silicone. HDK N20 hoạt động như là phụ gia chạy tự do trong kỹ thuật sản xuất bột, thực phẩm, thức ăn và sản phẩm dược.

 

Tính chất đặc trưng

Phương pháp kiểm tra

Đơn vị

Giá trị

Hàm lượng SiO2 (1) DIN EN ISO 3262-­19

%

>99.8

Sự thất thoát khi đốt cháy(2) ở 1000oC/2h DIN EN ISO 3262

%

<2

Khối lượng riêng SiO2

 g/l

2200

Chiết suất

1.46

Khối lượng riêng nhóm Silanol

SiOH/nm2

2

Điện trở suất (tỷ trọng 40 g/l)

[ cm]

>1013

 

Tính chất hóa lý

Phương pháp kiểm tra

Đơn vị

Giá trị

Diện tích bề mặt – dự đoán DIN ISO 9277/DIN 66132

m2/g

170-230

pH, trong 4% dung dịch phân tán DIN EN ISO 787-9

3.8-4.3

Mật độ đã lèn DIN EN ISO 787-11

g/l

Ca.40

Sự thất thoát khi sấy khô(3)(2h ở 105oC) DIN EN ISO 787-2

%

< 1.5

Cặn dây, acc. To Mocker > 40µm DIN EN ISO 787-18

%

< 0.04

(1)  Dự a vào nhiệt bề mặt ở 1000oC trong 2h.

(2)  Dựa vào sấy khô bề mặt ở 105oC trong 2h.

(3)  Ngoài danh bạ.

 

Cách bảo quản:

Hạn sử dụng HDK N20 ít nhất là 24 tháng với điều kiện chưa mở bao bì và để vùng khô ráo.

 

Đóng gói:

HDK N20: 10kg/bao