Hình ảnh công trình

pu1                                        pu2

Tainan                                                                                                 Vĩnh Nghĩa

pu3                                         pu4

Tòa nhà hành chính Formosa                                                                 Ký túc xá Formosa

pu5                                          pu6

Khách sạn Legend                                                                               Tường Hồng Trình

pu7                                         pu8

Sơn Shyange VN                                                                                 Duy Hưng

pu9                                         pu10

Pou Sung                                                                                              Di Hưng

pu11                                         pu12

Ensure                                                                                                  High Point