Poly đúc 8550

Poly đúc cứng 8550 là nhựa unsaturated polyester (nhựa không no) được cải tiến

o Có khả năng họat động tốt

o Độ cứng trung bình và độ nhớt thấp

Ứng dụng:

Dùng để đúc các sản phẩm mỹ nghệ, các sản phẩm giả gỗ…