Poly tạo lớp 8120

Nhựa 8120 là nhựa unsaturated polyester ( nhựa không no)

Đặc điểm:

o Có độ nhớt trung bình

o Đóng rắn nhanh

o Khả năng thẩm thấu tốt và đã có chất xúc tiến.

Ứng dụng:

o Thích hợp dùng để phun hoặc tạo lớp cho các sản phẩm FRP như : tàu lớn, du thuyền, đồ gia dụng, bồn tắm và bồn chứa nước ….