Poly trám trét

Poly trám trét 8720 là nhựa Unsaturated Polyester ( nhựa không no)

Đặc điểm:

o Không chứa chất xúc tiến

o Có độ bám dính tốt

o Nhanh khô

Ứng dụng:

o Chuyên dùng để sản xuất bột trám trét cho các sản phẩm gỗ