Poly trong suốt 8567

Poly trong suốt 8567 là nhựa unsaturated polyester (nhựa không no)

o Độ nhớt thấp

o Độ trong suốt cao

o Chịu được tia UV

Ứng dụng:

Thích hợp dùng để đúc các sản phẩm mỹ nghệ yêu cầu độ trong suốt cao.