PU Foam cách nhiệt | 越星化學工程貿易

PU Foam cách nhiệt

Chuyên dùng để sản xuất tấm cách nhiệt, tạo lớp cách nhiệt cho tủ lạnh…

Đặc điểm:

o Cường độ cao

o Kết cấu tốt

o Khả năng cách nhiệt tuyệt vời