Sợi Roving Pultrusion

Sợi xe pultrusion roving là loại sợi tăng cường chuyên dùng cho công nghệ ép đùn. Sản phẩm thấm nhựa tốt, độ căng đều, không có lông sợi, tính cơ học tốt và dễ thao tác, thi công. Chuyên dùng để sản xuất các loại FRP ép đùn như sắt hình, khung cầu, cần câu…

– Tex 1200

– Tex 2400

– Tex 4800