Sợi Roving quấn

Sợi xe Winding Roving là loại sợi tăng cường chuyên dùng để sản xuất các sản phẩm FRP, như sản xuất đường ống với nhiều loại qui cách khác nhau, tăng cường độ và tạo bề mặt bóng đẹp cho đường ống và nâng cao hiệu suất sản xuất. Đồng thời, sợi kết hợp tốt với nhiều loại nhựa, có nhiều ưu điểm như: độ căn đều, thẩm thấu tốt, tĩnh điện thấp, tính phân tán đều, ít lông sợi và tính cơ học tốt. Có 03 loại qui cách:

– Tex 1200

– Tex 2400

– Tex 4800