Thành Tích Thi Công 2005

NO CONSTRUCTION NAME APPLICATION AREA CONS BEGAN
DATE
SPECIFICATION INVESTOR
067 DUY HUNG CO.,LTD
翔鑫堡工業股份有限公司
PU 735 M2 01-17-2005 2 mm
Green
Taiwan
068 FREE TREND CO.,LTD
賜昌實業股份有限公司
LINE PAINTING 636 M2 01-21-2005 0.3 mm
Ye+Bl+Re+Wh
Taiwan
069 JOMU CO.,LTD
久睦紡織(越南)有限公司
PU 68 M2 01-21-2005 03 layers
Green
Taiwan
070 THUAN LOI CO.,LTD
順利塑膠有限公司
EPOXY  762 M2 01-24-2005 0.3 mm
Green
Taiwan
071 MAEVE FURN CO.,LTD (I)
晉達利木業責任有限公司 (I)
EPOXY 9.600 M2 01-28-2005 0.5 mm
Green
Taiwan
072 MAEVE FURN CO.,LTD (I)
晉達利木業責任有限公司 (I)
EPOXY 7.920 M2 01-28-2005 Primer
Natural
Taiwan
073 SHENG FA INDUSTRIES CO.,LTD
勝法實業股份有限公司
EPOXY  4,500 M2 02-03-2005 0.3 mm
Grey
Taiwan
074 LEGEND HOTEL (I)
麗景酒店 (I)
PU 878 M2 02-17-2005 2 mm
Green
Japan 
075 VIET LONG CO.,LTD (II)
越隆紙業有限公司 (II)
EPOXY  38 M2 02-23-2005 0.5 mm
Green
Taiwan
Thailand
076 NITTO DENKO VN CO.,LTD (II)
越南日東電工株式會社 (II)
FRP  188.83 M2 02-28-2005 01 layer
Natural
Japan 
077 NITTO DENKO VN CO.,LTD (II)
越南日東電工株式會社 (II)
FRP  384.14 M2 02-28-2005 02 layers
Natural
Japan 
078 NITTO DENKO VN CO.,LTD (II)
越南日東電工株式會社 (II)
FRP  457.23 M2 02-28-2005 03 layers
Natural 
Japan 
079 FUJIKASUI – NEW FACTORY (I)
富士能源環保科技股份有限公司-新廠 (I)
EPOXY 444 M2 03-14-2005 1 mm
Green
Japan 
080 FUJIKASUI – NEW FACTORY
富士能源環保科技股份有限公司-新廠
EPOXY 120 M2 03-14-2005 2 mm
Green
Japan 
081 FUJIKASUI – NEW FACTORY
富士能源環保科技股份有限公司-新廠
FRP 190.65 M2 03-14-2005 03 layers
Green
Japan 
082 VIET LONG CO.,LTD (III)
越隆紙業有限公司 (III)
PU
EPOXY
8,345 M
774 M2 
03-19-2005 Putty
Line coating
Taiwan
Thailand
083 POU YUEN CO.,LTD (V-B5-F4)
越南寶元興業有限公司 (V-B5-F4)
EPOXY 647 M2 03-29-2005 0.3 mm
Green
Taiwan
084 SAIGON PRECISION CO.,LTD EPOXY  100 M2 04-04-2005 1 mm
Light Green
Japan 
085 SAIGON PRECISION CO.,LTD FRP 29.64 M2 04-04-2005 01 layer
Light Green
Japan 
086 SAIGON PRECISION CO.,LTD FRP 450.53 M2 04-04-2005 03 layers
Light Green
Japan 
087 VMEP EPOXY  392.44 M2 05-04-2005 1 mm
Grey
Taiwan
088 VMEP FRP 22.64 M2 05-04-2005 02 layers
Natural
Taiwan
089 VMEP FRP 134.2 M2 05-04-2005 03 layers
Natural 
Taiwan
090 EAGLE INDUSTRIAL CO.,LTD (I)
遠見有限公司 (I)
EPOXY 171.65 M2 05-07-2005 0.5 mm
Green
Taiwan
091 COMPASS II CO.,LTD PU 527.5 M 05-10-2005 Putty Taiwan
092 DI HUNG CO.,LTD (II)
宜興國際責任有限公司 (II)
FRP 188.5 M2 05-16-2005 03 layers
Natural 
Taiwan
093 CX TECHNOLOGY (VN) COR (I)
錩新科技(越南)股份有限公司 (I)
EPOXY 1,728 M2 05-25-2005 0.3 mm
Green
Taiwan
094 NITTO DENKO VN CO.,LTD (III)
越南日東電工株式會社 (III)
FRP  36.72 M2 05-29-2005 03 layers
Natural 
Japan 
095 VIET LONG CO.,LTD (IV)
越隆紙業有限公司 (IV)
EPOXY 35 M2 05-31-2005 Clear Taiwan
Thailand
096 DI HUNG CO.,LTD (III)
宜興國際責任有限公司 (III)
PU 40 M2 06-04-2005 2 mm
Green
Taiwan
097 PHONG HAO CO.,LTD
豐巧機械責任有限公司
CP99 1,140 M2 06-04-2005 Primer
Natural
Taiwan