Thành Tích Thi Công 2009

NO CONSTRUCTION NAME APPLICATION AREA CONS BEGAN
DATE
SPECIFICATION INVESTOR
349 JYE SHING CO.,LTD (VII)
杰興工業有限公司 (VII)
FRP 44.4 M2 03-02-2009 01 layer
Green
Taiwan
350 JYE SHING CO.,LTD (VII)
杰興工業有限公司 (VII)
FRP 120 M2 03-02-2009 03 layers
Green
Taiwan
351 PTSC CO.,LTD EPOXY 400 M2 07-02-2009 0.5 mm
White + Black
Viet Nam
352 VINA KRAFT PAPER VIETNAM CO (II) FRP 63.32 M2 13-02-2009 02 layers
Natural
Thailand
353 FREE TREND A CO.,LTD
賜昌A實業股份有限公司
EPOXY 15,219 M2 11-02-2009 0.5 mm
Green
Taiwan
354 TPC VN CHEMICAL & RUBBER CO (I) FRP 210 M2 27-02-2009 03 layers
Natural
VietNam
Thailand
355 THYE MING (VN) CO.,LTD (I)
泰銘(越南)責任有限公司 (I)
FRP 960.90 M2 19-02-2009 05 layers
Grey
Taiwan
356 INTEL PRODUCTS VN FRP 218.75 M2 16-03-2009 02 layers
Grey
USA
357 THYE MING (VN) CO.,LTD (I)
泰銘(越南)責任有限公司 (I)
SAND
MORTAR
516.76 M2 18-03-2009 3 mm
Grey
Taiwan
358 CHIN WELL FASTEREN VN CO.,LTD
晉維螺絲五金(越南)責任有限公司
FRP 4 M2 26-03-2009 10 layers
Natural
Malaysia
359 MAYER VIETNAM CO.,LTD
美亞鋼管廠股份有限公司
FRP 72.82 M2 02-04-2009 02 layers
Natural
China
360 TAY NINH RUBBER JOIN STOCK CO. (II) FRP 5 M2 07-04-2009 03 layers
Natural 
Viet Nam
361 TPC VN CHEMICAL & RUBBER CO (I) VINYL
COATING
300 M2 07-04-2009 0.5 mm
Grey
VietNam
Thailand
362 SHUAN HWA CO.,LTD (III)
萱華工業(越南)責任有限公司 (III)
FRP 34.535 M2 18-04-2009 03 layers
Natural 
Taiwan
363 KIM BAO SON INTER CO.,LTD
金寶山(越南)國際責任有限公司
FRP 127.13 M2 21-04-2009 03 layers
Natural
Taiwan
364 HI-TECH WIRES ASIA CO.,LTD FRP 104 M2 04-05-2009 02 layers
Green
France
365 CSB BATTERY CO.,LTD (III)
神戶電池越南責任有限公司 (III)
FRP 32.78 M2 11-05-2009 03 layers
Green
Brunei
366 INTEL PRODUCTS VN SAND
MORTAR
57.372 M2 12-05-2009 3 cm -1 mm
Grey
USA
367 ZHAN HUEI CO.,LTD (II)
展輝責任有限公司 (II)
FRP 6 M2 21-05-2009 02 layers
Grey
Taiwan
368 ZHAN HUEI CO.,LTD (II)
展輝責任有限公司 (II)
VINYL
COATING
42 M2 21-05-2009 01 layer
Grey
Taiwan
369 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (I)
越南百和有限責任公司 (I)
FRP 1,892 M2 25-06-2009 01 layer
Natural
Taiwan
370 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (I)
越南百和有限責任公司 (I)
FRP 1,064 M2 28-05-2009 03 layers
Natural 
Taiwan
371 PAIHO VIETNAM CO.,LTD (I)
越南百和有限責任公司 (I)
EPOXY 3,207 M2 28-07-2009 1 mm
Green + S.Blue
Taiwan
372 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. (I)
洋華光電股份有限公司 (I)
FRP 214.18 M2 09-06-2009 01 layer
Grey
Taiwan
373 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. (I)
洋華光電股份有限公司 (I)
FRP 839.69 M2 09-06-2009 03 layers
Grey
Taiwan
374 POU YUEN MOLD PROJECT FRP 41 M2 09-06-2009 01 layer
Blue
Taiwan
375 POU YUEN MOLD PROJECT FRP 6 M2 18-06-2009 02 layers
Blue
Taiwan
376 SHISEIDO PROJECT FRP 40 M2 11-06-2009 03 layers
Natural 
Japan 
377 VIEDAM MOULD CO.,LTD (III)
越南-丹麥模具製造聯營公司 (III)
EPOXY 57.996 M2 06-07-2009 1 mm
Green
VN
Denmark
378 VU PHONG CO.,LTD
武風一成員貿易服務有限公司
VINYL
COATING
554.49 M2 08-07-2009 02 layers
Green
Taiwan
379 WONDERFUL ELECTRICS NO.I  FRP 10.37 M2 16-07-2009 03 layers
Black
Taiwan