Vec-ni cách điện hong khô 1032CH

Vecni 1032CH là loại vec-ni cách điện gia nhiệt hông khô, được tạo bởi nhựa Polyester biến chất

Đặc điểm:

o Có tính bám dính tốt

o Chịu nhiệt cao

o Tính cách điện tuyệt vời.

Ứng dụng:

Nó được sử dụng để cách điện cho các máy ổn áp, máy biến thế và motor công nghiệp…