Vinyl Ester chống cháy

Dòng nhựa 510 của Derakane là nhựa Epoxy Novolac Vinyl Ester được Brom hóa ở mức độ cao của sự chậm bắt cháy. Nhựa chịu được sự tấn công của hóa chất trong môi trường Clo, chất tẩy, xăng dầu và khí ống khói nóng ẩm. Hàm lượng Brom có trong nhựa làm cho nhựa dai hơn và cường độ chịu mỏi tốt hơn nhựa Epoxy Vinyl Ester loại tiêu chuẩn.