Vinyl Ester Resin 8802

Nhựa 8802TA là nhựa Vinylester

Đặc điểm:

o Có chất xúc tiến

o Độ nhớt trung bình

o Lưu hóa nhanh

o Có tính xúc biến

Ứng dụng:

o Thích hợp làm các sản phẩm FRP đắp, phun hoặc kéo tạo hình.

o Các sản phẩm FRP như thuyền, du thuyền, bồn tắm, thùng chứa dầu …