Vinyl Ester thông dụng 411-350

Nhựa Derakane Momentum 411-350 là epoxy vinyl ester trên nền epoxy bisphenol-A

Đặc điểm:

o Đáp ứng khả năng chịu acid, kiềm, chất tẩy trắng và các hợp chất hữu cơ… .

o Dễ dàng đắp, phun, cuốn sợi, ép khuôn và kỹ thuật nhựa lỏng chuyển thành khuôn, kéo tạo hình và lưới khuôn

Ứng dụng:

o Thích hợp dùng để sản xuất các sản phẩm như: Thùng trữ, ống, thuyền lớn bằng FRP

o Các dự án bảo dưỡng khác, đặt biệt là quy trình sản xuất hóa chất, bột giấy và giấy