Hồ chứa suối nước khoáng KDL Bình Châu 1,975m2 - CÔNG TY VIỆT TINH

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD VIỆT TINH

越星化學工程貿易

  • Tiếng Việt
  • Trung Quốc (Trung Quốc) -zh_CN
  • English
  • 日本語
Hồ chứa suối nước khoáng KDL Bình Châu 1,975m2

Hồ chứa suối nước khoáng KDL Bình Châu 1,975m2

Nhà thầu chính

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS

Nhà thầu phụ :

CTY TNHH TM & XD VIỆT TINH

Hạng Mục
Chống thấm FRP
Diện Tích
1,975m2

项目信息

其他项目