Mài bóng sàn nhà xưởng - CÔNG TY VIỆT TINH

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD VIỆT TINH

越星化學工程貿易

  • Tiếng Việt
  • Trung Quốc (Trung Quốc) -zh_CN
  • English
  • 日本語
Mài bóng sàn nhà xưởng

Mài bóng sàn nhà xưởng

Chủ đầu tư: 

CÔNG TY TNHH SHIH YO INTERNATIONAL

Hạng Mục
Mài bóng sàn Nanosilicat
Diện Tích
6692 m2

Thông tin dự án

Các dự án khác