Thành tích thi công 2012 - CÔNG TY VIỆT TINH

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD VIỆT TINH

越星化學工程貿易

  • Tiếng Việt
  • Trung Quốc (Trung Quốc) -zh_CN
  • English
  • 日本語
Thành tích thi công 2012

Thành tích thi công 2012

Thông tin dự án

CONSTRUCTION NAME APPLICATION AREA CONS BEGAN
DATE
SPECIFICATION INVESTOR
SHUAN HWA CO.,LTD (IV)
萱華工業(越南)責任有限公司 (IV)
FRP LINNING 5 layers
Natural
9.50m2 2012.01.13 Taiwan
CHIN WELL FASTEREN VN CO.,LTD (III)
晉維螺絲五金(越南)責任有限公司
FRP LINNING 6 layers
Natural
10.00m2 2012.01.17 Taiwan
JYE SHING CO.,LTD (IX)
杰興工業有限公司 (IX)
FRP LINNING 3 layers
Natural
33.50m2 2012.05.04 Taiwan
HOAN DUONG CO., LTD (IV)
越南環揚環保設備安裝責任有限公司 (IV)
FRP LINNING 3 layers
Natural
94.00m2 2012.06.11 Taiwan
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XIII)
越南百和有限責任公司 (XIII)
EPOXY FLOOR 1mm
Green
42.00m2 2012.07.26 Taiwan
PAO YENG VN CO., LTD EPOXY FLOOR 0.5mm
Green
82.62m2 2012.08.01 Taiwan
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XIV)
越南百和有限責任公司 (XIV)
EPOXY FLOOR 1mm
Green
289.5m2 2012.08.09 Taiwan
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XIV)
越南百和有限責任公司 (XIV)
EPOXY FLOOR 2mm
Natural
732.00m2 2012.08.09 Taiwan
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XV)
越南百和有限責任公司 (XV)
EPOXY FLOOR 1mm
Green
172.59m2 2012.08.31 Taiwan
JYE SHING CO.,LTD (X)
杰興工業有限公司 (X)
FRP LINNING 3 layers
Natural
NA 2012.09.28 Taiwan
FUJIKASUI ENERGY & ENVI. TECH. CO.,LTD (YKK II)-富士有限公司 FRP LINNING 3 layers
Natural
33.00m2 2012.09.27 Japan
CSB BATTERY CO.,LTD (XI)
神戶電池越南責任有限公司 (XI)
FRP LINNING 3 layers
Green
1890.50m2 2012.09.07 Brunei
CSB BATTERY CO.,LTD (XI)
神戶電池越南責任有限公司 (XI)
SAND MORTAR 5mm
Green
2106.00m2 2012.09.07 Brunei
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XVI)
越南百和有限責任公司 (XVI)
PU  WATERPROOF 3mm+7mm
Green
252.00m2 2012.11.06 Taiwan
DIEU LONG CONSTRUCTION CO.(TAH SING) 燿隆建築公司 EPOXY FLOOR 0.5mm
Green
227.64m2 2012.11.16 Taiwan
CLIPSAL VIETNAM CO.,LTD (V) EPOXY FLOOR 0.5mm
Green
849.00m2 2012.11.28 Vietnam
China
VINAFILTER CO.,LTD (V)
越南濾水有限公司 (V)
FRP LINNING 3 layers
Grey
24.00m2 2012.12.07 Taiwan
CSB BATTERY CO.,LTD (XII)
神戶電池越南責任有限公司 (XII)
EPOXY FLOOR 1mm
Green
192.00m2 2012.12.17 Brunei
VINAFILTER CO.,LTD (VI)
越南濾水有限公司 (VI)
FRP LINNING 2 layers
Grey
163.00m2 2012.12.19 Taiwan
CLIPSAL VIETNAM CO.,LTD (VI) EPOXY FLOOR 0.5mm
Green
990.00m2 2012.12.13 Vietnam
China
VINAFILTER CO.,LTD (VII)
越南濾水有限公司 (VII)
FRP LINNING 1 layers
Grey
12.00m2 2013.01.14 Taiwan
PAIHO VIETNAM CO.,LTD (XVII)
越南百和有限責任公司 (XVII)
FRP LINNING 3 layers
Natural
245.00m2 2012.12.27 Taiwan
TONG JOU VN CO., LTD (I)
東周(越南)塗料有限公司 (I)
PU  WATERPROOF 2mm
Green
199.00m2 2012.12.20 Taiwan

Các dự án khác