Lưu trữ Tuyển dụng - CÔNG TY VIỆT TINH

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD VIỆT TINH

越星化學工程貿易

  • Tiếng Việt
  • Trung Quốc (Trung Quốc) -zh_CN
  • English
  • 日本語
従業員

採用

会社の開発ニーズにより、次のポジションが必要です。

従業員

07/06/2021

従業員