Lưu trữ Tuyển dụng - CÔNG TY VIỆT TINH

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD VIỆT TINH

越星化學工程貿易

  • Tiếng Việt
  • Trung Quốc (Trung Quốc) -zh_CN
  • English
  • 日本語
项目工程师

招募

由于公司的发展需要,我们需要以下职位